Mệt quá đi hiu

(Other perspectives) Looks like tears.  Sáng mở mắt dậy mà cứ hiu hiu không muốn đi học đâu, không muốn làm bài đâu. Nghĩ tới cái lịch kín mít chẳng có nổi nửa tiếng nghỉ ngơi mà buồn xịu. Rồi dần dần cũng nhận ra hình như dạo này mình đang xa cách với tất …