30-day writing challenge — Day 1

就是美国。。。 现在呢?我觉得美国也是我的家,但是这里没有我的爸爸和妈妈跟我的妹妹。不过我有朋友全心我。我每天学习和好好工作。我找到了一个家。 我两个年以前不知道多少事。现在的我都是因为人民的恩情。多谢,多谢。 The farthest away from home must be America. Many people I have met, from many different countries,…

july 28th

Tớ lại nằm mơ thấy cậu. Ngộ vậy đó, vì lâu rồi đâu còn gì nữa đâu. Tới bây giờ…

july 26th

Me before I moved to America: my parents never knew what time my classes were (I mean yes, they knew…

june 30th • 1am

Một buổi tối như rất nhiều buổi tối khác, suy nghĩ về vận mệnh của mình mà trằn trọc. Mình…