1

When you see my phone on my bed, you know that I am not ok. And when you hear me…

14 oct 2019

The last thing I want to know or want to happen is someone mentioning my name without my presence there,…

AI — judging the judges

And judicial biases can be far less malicious than racism: a study of Israeli judges found them far more severe…

Chuyện mình làm toán

Hôm nọ nghĩ là lâu lắm rồi mình chưa làm bài toán khó nào, nhớ cái cảm giác cứ phải…

sep 4 2019

Mình vừa nằm coi Twilight phần 3 với bạn một lúc thì thấy Bella quá nhảm nhí và trẻ con,…