Giấc ngủ

Tiếng đàn cậu nhỏ nhẹ bên taiNgày ấy đôi ta thật lắng trầm Tôi thỏ thẻ tên cậu thiu thiu ngủ Cậu thì thầm, “Chỉ một lát thôi.”Ngày nhỏ ban trưa là những buổi leo trèoHay nhiều hôm cười nắc nẻ bên những cuốn sách Thức thôi, thức thôi, Chẳng cần ngủ giấc mơ cũng đủ đầy.Tôi nhớ cậu Nhớ […]