3

Lúc nào bên tai mình mọi thứ cũng thiệt sự ồn ào. Trưa nay mình ăn bữa trưa xong thì … More

2

There are two categories of emotions: good and bad. I don’t know if that’s the “standard” way to do it, … More

1

I stared at this for a long time. Not particularly staring at the airplane. Just opened my eyes at look … More

hậu trẻ con

Tôi nhiều lần muốn nói mình hiểu mọi thứ. Mình hiểu cậu phải đối mặt với những gì và cậu … More

2019

các cuộc đi seattle,wa – sgn sgn – hàn quốc – seattle, wa — hành trình dài gần 2 ngày … More

cuối tháng 11

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng 11. Là một ngày mình thật sự không có gì để làm … More

d-a-n-c-e

I ran. From the waiting room onto the back stage of Mount Baker Theater. My performance will be in three…two…one… … More

2

I do have a lot of problems with my faith right now. But I can’t describe how that is. I … More