[DAY 115]

My boss asked me if I like reading and if I read and I failed to either ask him what kind of books he reads or what kind of books I read that speak my interest in learning. Should’ve been less narcissistic. Should’ve said something else.

[Ngày 8 – phiên bản tặng kèm] Nghe nhạc và nhớ về quá khứ

Ngoái đầu nhìn lại. Mình ít khi nào nhớ nhà dữ dội. Chỉ nhớ một chút mỗi ngày. Nhưng mà hôm nay nghe bài Photograph thì hình ảnh những ngày còn nhỏ từ nhiên ùa về. Không hiểu sao lại nhớ lần đầu uống Phúc Long với chị họ. (“Không hiểu” là vì mình vừa …

Good or bad, why don’t we just let it be?

There are two categories of emotions: good and bad. I don’t know if that’s the “standard” way to do it, to consider some emotions are good and others are bad, but people do it all the time. Sad, angry, frustrated, depressed, happy, joyful, scared, stressed, and all the other feelings, they are all perceived as …

Written on a couch, in an airport, at 1AM

I stared at this for a long time. Not particularly staring at the airplane. Just opened my eyes at look straight ahead. I was laying on a small chair at Sea-Tac. They designed this chair in a really funny way: It was a couch, but it was deceiving. You couldn’t lay on it, except if …

Hậu trẻ con, mình còn lại gì và đã chuẩn bị gì?

Tôi nhiều lần muốn nói mình hiểu mọi thứ. Mình hiểu cậu phải đối mặt với những gì và cậu phải làm gì để vượt qua. Tôi nhiều lần lo lắng về những thứ tôi không cần phải nghĩ ngợi về — vì cuộc sống của tôi đã đủ đầy với những sự vật và …

2019 và các cuộc đi – rong ruổi xa xăm rồi cũng lại quay về

các cuộc đi seattle,wa – sgn sgn – hàn quốc – seattle, wa — hành trình dài gần 2 ngày trời 🙂 bham – tulsa, OK và quay về bham – san juan island bằng ferry seattle, wa – bham, wa – vancouver, bc – san jose, ca – durham, nc – somewhere in sc …