[ DAY 126 ] Con gái hay con người

“Anh ơi, cho em xin phép chỉ Thi cái này xíu nha rồi em debug liền.”
“Mày chỉ xong nhớ đòi tiền nha.”
“Thôi anh, đòi tiền gì!”
“Sao thôi?”
“Bản là con gái mà.”
“Ủa vậy bản phải con người không?”

Ừa nói chung là kể vui thôi. Hai ông này la om tỏi giữa chợ vậy đó. Đúng thì dù sao em cũng là con người, nên em cũng rất muốn được đối xử như con người. Và em hứa sẽ đền ơn anh chỉ bảo một ngày nào đó mà hihi.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: