hậu trẻ con

Tôi nhiều lần muốn nói mình hiểu mọi thứ. Mình hiểu cậu phải đối mặt với những gì và cậu … More