Chuyện mình làm toán

Hôm nọ nghĩ là lâu lắm rồi mình chưa làm bài toán khó nào, nhớ cái cảm giác cứ phải ngồi nghĩ quá. Lần cuối làm cái gì đó thiệt khó thì chắc là lớp 10, sau này cái gì khó cũng là mấy môn xã hội, mà khó theo kiểu kiên trì thì sẽ được, chứ không cần sự thông minh, theo mình là vậy =))))

Nên là ừa, thiếu toán thì mình kiếm toán mà làm. Nhưng mà thiệt là nó khó quá, mà rất là bực mình vì không có cách nào biết được đáp án đúng để so sánh 🙂 🙂 Mình đã làm bài này được 3 ngày rồi. May nhất chắc là mỗi ngày mỗi check thì thấy mình lại làm đúng thêm một phần của bài đó! Chứ không phải kiểu “no progress” đâu nha. Hôm nay dừng lại ở đây, đi được hơn một nửa hôm nọ, vậy là yên tâm. Ít ra mình thông minh hơn mình của hôm qua, dù cái bài này thiệt sự không biết sẽ kéo dài tới khi nào.

À nhưng còn vui vì cảm thấy mình gần hơn với câu trả lời cuối cùng nữa. Mong là một ngày nữa thôi thì sẽ xong. Chứ cứ kéo mãi thì không còn gì thú vui của toán học nữa ^^

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: