sep 4 2019

Mình vừa nằm coi Twilight phần 3 với bạn một lúc thì thấy Bella quá nhảm nhí và trẻ con, … More