sep 4 2019

Mình vừa nằm coi Twilight phần 3 với bạn một lúc thì thấy Bella quá nhảm nhí và trẻ con, … More

Suối nguồn — Ayn Rand

Suối Nguồn khởi đầu từ ngày Howard Roark bị đuổi khỏi Học viện Kiến trúc sư Stanton danh giá. Là … More