outliers

đang đọc The Black Swan thì bỗng muốn viết ra những sự kiện nằm ngoài dự định trong cuộc đời mình, và đã làm thay đổi cuộc đời mình

đầu tiên và bất ngờ nhất chắc là đi học ở Năng Khiếu

sau đó là quyết định đi du học trong một cái chớp mắt, ở một đất nước mà chỉ một năm trước đó thôi ba mình còn bả, “xa quá không nên đi”

chuyện mình muốn tiếp tục theo học ở thành phố mình đang ở sau hơn một năm lên kế hoạch thoát ra khỏi nó

chuyện mình không còn là bạn với những người mình từng nghĩ sẽ bên mình mãi mãi

và những cái thường ngày như hôm nay mình định đi đây nhưng rồi lại quyết định đi kia

có rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện xảy ra ngoài kế hoạch, và hình như những outliers đó là những cột mốc đặc biệt nhất