“Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà?”

sài gòn có gì? có cô bạn hai ngừi gọi cùng lúc

Từ những ngày mình cảm nhận rõ rệt sự nhớ nhà lần đầu tiên, sau đó thì câu chuyện “lâu lâu tôi nhớ Sài Gòn” thường xuyên lên sóng. Chắc lúc đó là đi xa được vài tháng rồi. Lúc mà mọi thứ không còn làm mình đủ hứng khởi nữa. Lúc mà cuộc sống bắt đầu vô khung cái hình tròn của những chuỗi ngày na ná nhau. Lúc mà những người quan trọng không còn bên cạnh nữa.

Lần đầu tiên mình bước đi trên đường và ước mọi người đều đang ở đấy cùng nhìn với mình cảnh vật này.

Và mình nhớ Thanh có bảo hãy nhìn lên bầu trời vì bả cũng ở dưới một bầu trời như vậy, coi như tụi mình đã gần nhau.

Mà cái nỗi nhớ Sài Gòn làm mình yêu thêm Sài Gòn nhiều miếng lắm. Ai nói mình đi xa đi luôn chứ mình chỉ thấy thích Sài Gòn hơn sau mỗi lần về. Nó quen thuộc. Nó nằm trong máu trong ruột của mình. Đôi khi mình nghĩ giá mà Sài Gòn có thể nhỏ lại để mình ôm.

Việc mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đã làm mình quên đi mất cái giá trị phồn hoa của một khu đô thị lớn. Cái gì ở Sài Gòn cũng làm mình thấy bình thường sau tuổi thơ ở đây. Sự đa dạng về hoàn cảnh và con người chuẩn bị cho mình một nền tảng tốt cho những ngày đi xa gặp nhiều người lạ. Cứ mỗi chặng đường của cuộc đời làm mình thấy nhớ Sài Gòn hơn, và lại thêm yêu thương hơn.

Mong là sẽ tiếp tục có cơ hội được về lại nữa. Vì mình rất sợ không về sẽ trở nên lạc hậu hơn, sẽ không còn cảm thông được, không còn hiểu được, và không còn tìm lại được giá trị của bản thân nữa.

Nhưng cũng có nhiều cái khó khăn ở đây nữa. Mình sẽ kể vào một ngày ở xa. Không phải mấy cái khó mọi người hay nói tới đâu.

và mong là mình sẽ sắp xếp được câu chữ.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: