july 28th

Tớ lại nằm mơ thấy cậu. Ngộ vậy đó, vì lâu rồi đâu còn gì nữa đâu. Tới bây giờ … More

july 26th

Me before I moved to America: my parents never knew what time my classes were (I mean yes, they knew … More