june 30th • 1am

Một buổi tối như rất nhiều buổi tối khác, suy nghĩ về vận mệnh của mình mà trằn trọc. Mình … More