;

Tớ Tớ là người rất sợ đám đông. Giữa một nhóm đông người, tớ sẽ tự động đứng dậy và … More