lâu rồi không viết

7:44 AM Mình dậy lúc 7 giờ. Muộn. Rất muộn. Vì ngày còn nhiều thứ phải làm mà dậy giờ … More