lâu rồi không viết

7:44 AM

Mình dậy lúc 7 giờ. Muộn. Rất muộn. Vì ngày còn nhiều thứ phải làm mà dậy giờ này thì thiệt bế tắc lắm.

Mình bất lực vì đây không phải là lần đầu tiên. Mình vẫn còn nhớ rõ hôm qua, rồi hôm kia, rồi nhiều ngày trước đó, mình cũng tự nhắc bản thân phải dậy sớm, và cuối cùng thì chu trình này cũng lập lại.

Mỗi ngày đều giống nhau thì mình của tương lai sẽ chẳng thể trở thành người mình mong muốn được.

Nhưng mà vì đã lỡ rồi nên mình sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ, và làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ. Mọi thứ rồi sẽ ổn và một ngày lại trôi qua đâu vào đó. Mình có thể cố gắng hôm nay dù dậy trễ. Và cũng có thể cố gắng vào ngày mai.