june 30th • 1am

Một buổi tối như rất nhiều buổi tối khác, suy nghĩ về vận mệnh của mình mà trằn trọc. Mình … More

;

Tớ Tớ là người rất sợ đám đông. Giữa một nhóm đông người, tớ sẽ tự động đứng dậy và … More

More than a word

I never remember from where or whom I got this quote, but it has always been my inspiration when making … More

to june

june my sister was born in june she smiled when she first came to life so my mom called her … More

lâu rồi không viết

7:44 AM Mình dậy lúc 7 giờ. Muộn. Rất muộn. Vì ngày còn nhiều thứ phải làm mà dậy giờ … More