đã và sẽ

“tớ thách cậu ngày mai đi nhà thờ đúng giờ đấy.”“hmmm ok.” sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó lúc … More