Giấc ngủ

Tiếng đàn cậu nhỏ nhẹ bên taiNgày ấy đôi ta thật lắng trầm Tôi thỏ thẻ tên cậu thiu thiu ngủ Cậu … More