Deep sea

Chúng ta là ai? Chúng ta đến thế giới để làm gì? Chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Tại sao chúng ta lại có những niềm vui? Và tại sao chúng ta lại luôn mang theo bên mình những nỗi buồn. Ngưỡng gần kề của cái tuổi 16, tôi có những nỗi buồn không […]