3

Lúc nào bên tai mình mọi thứ cũng thiệt sự ồn ào. Trưa nay mình ăn bữa trưa xong thì…

2

There are two categories of emotions: good and bad. I don’t know if that’s the “standard” way to do it,…

1

I stared at this for a long time. Not particularly staring at the airplane. Just opened my eyes at look…

hậu trẻ con

Tôi nhiều lần muốn nói mình hiểu mọi thứ. Mình hiểu cậu phải đối mặt với những gì và cậu…

2019

các cuộc đi seattle,wa – sgn sgn – hàn quốc – seattle, wa — hành trình dài gần 2 ngày…

cuối tháng 11

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng 11. Là một ngày mình thật sự không có gì để làm…

d-a-n-c-e

I ran. From the waiting room onto the back stage of Mount Baker Theater. My performance will be in three…two…one……

2

I do have a lot of problems with my faith right now. But I can’t describe how that is. I…